Off Canvas

 

 Claudia Imhoff en Colin White hebben in 2011 al "Self-Service business Intelligence" gedefinieerd als:

 
"The facilities within the BI environment that enable BI users to become more self-reliant and less dependent on the IT organization. These facilities focus on four main objectives: easier access to source data for reporting and analysis, easier and improved support for data analysis features, faster deployment options such as appliances and cloud computing, and simpler, customizable, and collaborative end-user interfaces."
 
Power BI: self service BI
 
Het implementeren van een Self-Service BI strategie betekent niet dat de bestaande investeringen in de traditionele BI infrastructuur overboord gegooid worden. Een Self-Service strategie kan geïmplementeerd worden door  het aanvullen van het bestaande BI platform met een nieuwe semantische layer van data modellen en het gebruikt van Self-Service data discovery tools gericht op eind gebruikers. Met Power BI en Azure kunt u dit sneller en tegen lagere kosten realiseren dan met andere platforms.
 
Wat zijn de voordelen van Self-Service BI?
 
Het doel van Self-Service BI is om medewerkers sneller en met minder inspanning te voorzien van de informatie die zij nodig hebben, op het moment dat de informatie gevraagd wordt en in een formaat dat betekenis toevoegt aan de informatie. Dat is geen nieuw concept, en wijkt ook niet af van de doelstelling van traditionele BI. De verandering in de afgelopen jaren is in de focus op de behoeften van de gebruikers. Bijvoorbeeld data-scientists, ervaren business analisten of niet technische gebruikers. Deze gebruikers krijgen meer controle over het gebruik van de data en kunnen deze aanpassen aan de eigen behoeften.
Gebruikers kunnen snel op weg met Power-BI omdat de gebruikers interface simpel en consistent is, en omdat gebruikers er reeds mee bekend zijn van Excel, Power View of Pivot Tables. Power users hebben daarnaast toegang tot geavanceerde data analyses door de mogelijkheid om met Power BI designer, Power Query van Excel of Power Pivot queries en data modellen te ontwikkelen.
 
Power BI biedt het perfecte platform voor agile BI omdat geautoriseerde gebruikers in staat gesteld worden snel een nieuwe set data connectie op te zetten voor nieuwe analyse. Daarvoor is Power BI sterk geïntegreerd is met de andere BI producten van Microsoft en met Excel. Het grote aantal ingebouwde connectoren maken de connectie naar externe data bronnen mogelijk.
 
Power BI ondersteunt tabular modellen, Power Query queries en third-party data bronnen. Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat gebruikers toegang hebben tot alle data, zowel relationeel, multi-dimensioneel, gestructureerd en semi-gestructureerd. On premise, in de cloud of van het internet.
 
Power BI rapporten en dashboards  hebben zeer veel opties om de data weer te geven op een manier die het beste past bij de bedoelingen van de gebruiker. Daardoor kan de gebruiker de rapporten en dashboards personaliseren, waardoor het mogelijk is die onderdelen te benadrukken die voor de gebruiker van belang zijn. Deze rapporten en dashboards kunnen getoondworden in een format en op een apparaat dat het beste past.
 
Consilium ontwikkelt slimme BI oplossingen voor bedrijven.
Met meer dan 20 jaar ervaring in het omzetten van data naar informatie. 
 
Business Intelligence | Data Warehousing | Data Vault | ETL 
MS Power BI |  MS SQL | MS SSAS | MS SSIS  

Consilium Consultants BV

Westplein 11, 3016 BM Rotterdam, Nederland.
Telefoon: +31 6 41162117
Email: info@consilium.nl